Vakke / Subjects

Gr. 8-9

AFRIKAANS
ENGELS
WISKUNDE
LEWENSORIENTERING
1. TEORIE
2.PRAKTIES
SOSIALE WETENSKAPPE
1. GEOGRAFIE
2. GESKIEDENIS
EKONOMIESE WETENSKAPPE
1. REKENINGKUNDE
2. BESIGHEIDSTUDIES
NATUURWETENSKAP
1. LEWENSWETENSKAP
2. FISIESE WETENSKAP
IGO
TEGNOLOGIE
SKEPPENDE KUNSTE
AFRIKAANS
ENGLISH
MATHEMATICS
LIFE ORIENTATION
1. THEORY
2. PRACTICAL
SOCIAL SCIENCE
1. GEOGRAPHY
2. HISTORY
ECONOMICAL SCIENCE
1. ACCOUNTING
2. BUSINESS STUDIES
NATURAL SCIENCE
1.LIFE SCIENCE
2. PHYSICAL SCIENCE
EGD
TECHNOLOGY
CREATIVE ARTS

Gr. 10-12