Kleredrag / School Uniform

Dogters / Girls

Gr. 8-9

Gr. 10-11

Gr. 12

Prefekdrag

*Dogters mag in die winter sykouse dra

*Girls may wear stockings in winter

*Das / Tie

Seuns / Boys

Gr. 8-9

Gr. 10-11

Gr. 12

Prefek

*Das / Tie

Robbiedrag / Robbie wear

Dogters & Seuns / Girls & Boys

Hokkie Seuns / Hockey Boys

Alle Spanne / All Teams

1ste Span / 1st Team

Hokkie Dogters / Hockey Girls

Alle Spanne / All Teams

1ste Span / 1st Team

Krieket / Cricket

Juniorspan / Junior Team

Seniorspan / Senior Team

Rugby

Alle Spanne / All Teams

1ste Span / 1st Team

7’s Rugby

Juniorspan /Junior Team

Seniorspan / Senior Team

Netbal / Netball

Alle Spanne / All Teams

1ste Span / 1st Team

Tennis

Alle Spanne / All Teams

1ste Span / 1st Team

Swem / Swimming

Seuns / Boys

Dogters / Girls

Skiet /Shooting

Alle Skuts

Gholf

Fietsry / Cycling

Landloop & Atletiek / Cross country & Atheletics

Seuns / Boys

Dogters /Girls