Beheerliggaam / Governing body

Voorsitter / Chairman J.D. van den Heever jdvdh@mweb.co.za
Ondervoorsitter / Deputy Chairman Dennis Steyn dennissteyn1@lantic.net
Sekretaris / Secretary Kathleen Saunders kathleen7537@gmail.com
Finansies/Finances Jan de Coning jdc@deconinc.co.za
Jacobus Verster jacobusverster@gmail.com
S’khulilie Ngomane skhulilengomane@gmail.com
Gert Muller ghm@absamail.co.za
Santi Roux santi@rfhs.co.za
Bemarking/Marketing Loanette Caknis
Nico Bekker
Santi Roux
loanette@gmail.com
nico.bekker10@gmail.com
santi@rfhs.co.za
Terrein en Geboue / Grounds and buildings Adam Barnard sales@abscomp.co.za
Sport Shaun Nortje (De Bruin)
Santi Roux
Marina Quinn
Kathleen Saunders
igdebruin@gmail.com
santi@rfhs.co.za
knifestylenst@gmail.com
kathleen7537@gmail.com
Marina Quinn knifestylenst@gmail.com
Koshuis/Hostel Santi Roux
Jubelien Marshall
santi@rfhs.co.za
accounts@leopardhills.com
GMR Santi Roux
Werdie Stoop
Liezel Luneburg
Jubelien Marshall
santi@rfhs.co.za
stooppw@gmail.com
liezel.luneburg@gmail.com
accounts@leopardhills.com
Interne Oudit-komitee/Internal Audit Committee Santi Roux
Jan de Coning
santi@rfhs.co.za
jdc@deconinc.co.za
Toelatings-komitee/Admissions Committee Nico Bekker
Santi Roux
nico.bekker10@gmail.com
santi@rfhs.co.za

STRATEGIESE DOELWITTE / STRATEGIC GOALS

 1. Akademiese uitnemendheid:
  • 100% matriek slaagsyfer
  • 75% matrieks met toelating tot graadstudie
  • Fokus op verbetering van tale, wiskunde en tegniese vakke.
  • Gestruktureerde ekstra klasse/hulp/remediëringsprogram.
  • Verrykingsprogram
 1. Tegnologiegedrewenheid:
  • Verbetering van skool se tegnologie m.b.t. administrasie en kommunikasie.
  • Verbetering van tegnologiemetodiek en apparaat by onderrig.
  • Verbetering van personeel se tegnologievaardighede.
 1. Buite kurrikulêre ontwikkeling:
  • Die daarstel van spesialisafrigting
  • Die integrering van talentidentifisering
  • Die daarstel van ʼn sportakademie
  • Verhoogde deelname en prestasie
  • Sport relevansie en outoriteit
  • Verbetering van terrein en spesialiseringsfasiliteite.
 1. Inkomstebronne:
  • Koördinering, ontwikkeling en uitbreiding van inkomste bronne.
 1. Verbetering van bemarking:
  • Verbeter bemarkingskommunikasieplan en strukture
  • Verbeter verhouding en beeld met belanghebbendes op alle terreine.
 1. Verdieping van waardestelsel/program:
  • Inskerping van waardes en trots.
  • Totale versorging van leerlinge.