Click on the + at the right bottom to add this Calendar to your phone or computer! It updates automatically. / Kliek op die + in die regterkantste onderste hoekie om hierdie Kalender op jou foon of rekenaar by te voeg! Dit opdateer vanself.