Beheerliggaam / Governing body

Voorsitter / Chairman Jaco Bekker jaco@vvf.co.za
Ondervoorsitter / Deputy chairman Liezel Arnoldi (Luneburg) liezel.luneburg@gmail.com
Finansies / Finances Jakobus Verster jacobusverster@gmail.com
Jan de Coning jdc@deconinc.co.za,
Gert Muller ghm@absamail.co.za
Sekretaris / Secretary Jakobus Verster jacobusverster@gmail.com
Terrein en Geboue / Grounds and building Corrie Minnaar corrieminnaar@yahoo.com
Dennis Steyn dennissteyn1@lantic.net,
Bemarking / Marketing Marius van Zyl mooivlei53MVZ@gmail.com
Loanette Caknis loanette@gmail.com 
Sport JD van der Heever jdvdh@mweb.co.za
Marina Quinn knifestylenst@gmail.com
GMR Liezel Arnoldi (Luneburg) Liezel Arnoldi (Luneburg) liezel.luneburg@gmail.com
Koshuis / Hostel Jubellien Marshall accounts@leopardhills.com,
Werdi Stoop stooppw@gmail.com,
Marnel du Toit marnelldt@gmail.com
Dawie Oberholzer doberholzer4@gmail.com

STRATEGIESE DOELWITTE / STRATEGIC GOALS

 1. Akademiese uitnemendheid:
  • 100% matriek slaagsyfer
  • 75% matrieks met toelating tot graadstudie
  • Fokus op verbetering van tale, wiskunde en tegniese vakke.
  • Gestruktureerde ekstra klasse/hulp/remediëringsprogram.
  • Verrykingsprogram
 1. Tegnologiegedrewenheid:
  • Verbetering van skool se tegnologie m.b.t. administrasie en kommunikasie.
  • Verbetering van tegnologiemetodiek en apparaat by onderrig.
  • Verbetering van personeel se tegnologievaardighede.
 1. Buite kurrikulêre ontwikkeling:
  • Die daarstel van spesialisafrigting
  • Die integrering van talentidentifisering
  • Die daarstel van ʼn sportakademie
  • Verhoogde deelname en prestasie
  • Sport relevansie en outoriteit
  • Verbetering van terrein en spesialiseringsfasiliteite.
 1. Inkomstebronne:
  • Koördinering, ontwikkeling en uitbreiding van inkomste bronne.
 1. Verbetering van bemarking:
  • Verbeter bemarkingskommunikasieplan en strukture
  • Verbeter verhouding en beeld met belanghebbendes op alle terreine.
 1. Verdieping van waardestelsel/program:
  • Inskerping van waardes en trots.
  • Totale versorging van leerlinge.